overzicht van eerstedagenveloppen

Suriname en de Nederlandse Antillen kennen veel verschillende uitgaven van eerstedag-enveloppen (fdc's). In dit overzicht, van inmiddels zo'n 3000 enveloppen, wordt getracht om de vele verschijningsvormen te tonen. Hierbij is uitgegaan van de E-nummering uit de NVPH-en Zonnebloem-catalogus. Alle fdc's die eerder zijn uitgekomen dan de E1 heten "voorloper" en zijn naarmate ze ouder zijn, oplopend genummerd met de letter "V" ervoor. De sub-nummering is deels op volgorde van binnenkomst, maar waar mogelijk is er ook enig systeem in aangebracht. Zo hebben bijvoorbeeld de Palm-logo's altijd subnummer 1M en de Lion 2M. De letter M achter het nummer maakt het nummer uniek en geeft op andere plaatsen (bijv. Ebay) aan dat het nummer correspondeert met de nummering op deze site. De Surinaamse enveloppen uit de periode 1975-1980 (republiek) zijn genummerd met E0xx zoals dat ook in de Zonnebloemcatalogus gedaan wordt.
Omdat sommige uitgaven nogal op elkaar lijken, zijn afmetingen en papiersoort vermeld. Er zijn geen waardes vermeld. De NVPH- en Zonnebloem-catalogusprijzen wijken enorm af van de marktprijzen. Vooralsnog kan de vuistregel genomen worden: hoe hoger het subnummer, hoe zeldzamer het type, dus hoe meer waarde..
Ook zijn enkele zgn. Last Day Cover's opgenomen. Deze hebben de aanduiding "L" gekregen, met een "V" ervoor als het om voorlopers gaat en "Lp" erachter als het om luchtpost gaat.
De V-nummering van Suriname is op 7/12/08 geheel herzien (zie Excel-bestand). Zie ook dit lijstje daar niet bij alle nummers ook scans beschikbaar zijn.
Wat ook herzien is, is de nummering van drukfouten, drukvariaties en toevalligheden. Deze hebben geen eigen typenummer meer, maar een a t/m z vermelding bij het type waar ze van afwijken. 

Van de kolonie Suriname (t/m 1975) worden in dit overzicht 140 voorlopers, 41 luchtpost-fdc's, 37 last day cover's, 888 gewone fdc's en 156 (druk)variaties van bestaande types getoond.  Van de republiek (1975-1981) zijn het 201 gewone fdc's en 18 (druk)variaties.

Van de Curaçao en de Nederlandse Antillen worden (t/m 1990) 314 voorlopers, 87 luchtpost-fdc's, 8 last day cover's, 1203 gewone first day covers en 271 (druk)variaties van bestaande types getoond. Actuele wijzigingen zijn gemarkeerd in de
totaallijst. Na 1988 lijken er geen SE- en Kompas-uitgaven meer voor te komen. Tot juni 1990 zijn er nog enkele afwijkende uitgaven bekend. Na juni 1990 leek het niet nodig nog scans op te nemen.


Van de eerstedag-kaarten van Suriname is een eerste opzet geplaatst en van de Nederlandse Antillen is een overzicht in voorbereiding. Scans (en maten) van Surinaamse FDC-kaarten zijn welkom.


Iedereen die fdc's bezit of kent die niet in het overzicht voorkomen, kan een scan mailen. Deze kan dan in het overzicht opgenomen worden. Iedereen die informatie over uitgevers of oplagen heeft, wordt van harte uitgenodigd deze kennis te delen. Ook dit kan in het overzicht opgenomen worden.
Verder is het mogelijk om (tegen een geringe vergoeding) scans uit het overzicht toegestuurd te krijgen, of de originele opgemaakte Worddocumenten om van daaruit de eigen verzameling te ordenen. Een mailtje sturen volstaat.
Enveloppen die met een * zijn gemarkeerd zou ik graag nog aan mijn eigen verzameling toevoegen.
 
De overzichten zijn tot stand gekomen met hulp en bijdragen van velen, maar in het bijzonder Arjan Stokkel, Ernst Roepers, Rinus Dekker († 2011), Jorhanstamps, Postzegeljan, Bert Kuipers, Ton Roseboom, Ronald van der Leeden, Jos Merks, Ruud Braams, Kees van der Aart en Theo van Zonneveld. Zij worden bijzonder bedankt voor hun bijdragen!

Een totaaloverzicht van het aantal verschillende uitgaven dat inmiddels per FDC is opgenomen, wordt in dit Excel-bestand getoond. De gemarkeerde nummers zijn de laatst toegevoegde exemplaren. De lijst kan ook dienen als mancolijst o.i.d.

Als bijlage bij de NVPH catalogus 2020 is (eindelijk) een overzicht van alle uitgaves van de Nederlandse Antillen verschenen. Ik ben er niet bij betrokken geweest, maar fijn voor de verzamelaars dat er een tweede bron van informatie komt. De auteur heeft gekozen voor een eigen nummering, misschien dat ik t.z.t. een vertaaltabel maak.

Alec Martel, 24 maart 2020

SURINAMEoverzicht van logo's

eerstedagkaarten

voorlopers

luchtpost

last day cover's

1953 - 1961 (E1 - E17)

1962 (E18 - E24)

1963 - 1964 (E25 - E34)

1965 (E35 - E40)

1966 (E41 - E51)

1967 (E52 - E58)

1968 (E59 - E65)

1969 (E66 - E72)

1970 (E73 - E80)

1971 (E81 - E89)

1972 (E90 - E95)

1973 (E96 - E103)

1974 (E104 - E111)

1975 (E112 - E117)

1975 - 1976 (E001 - E010)

1977 - 1978 (E011 - E028)

1979 - 1981 (E029 - E052)
NEDERLANDSE
ANTILLEN


overzicht van logo's

voorlopers tot 1950

voorlopers 1950 - 1957

luchtpost

last day cover's

1957 - 1958     (E1 - E8)

1959 - 1960    (E9 - E16)

1961 - 1962   (E17 - E22)

1963  (E23 - E29)

1964 - 1965   (E30 - E39)

1966 - 1967   (E40 - E48)

1968 - 1969   (E49 - E58)

1970 - 1971   (E59 - E68)

1972 - 1973   (E69 - E82)

1974 - 1975   (E83 - E94)

1976 - 1977  (E95 - E108)

1978 - 1979  (E109 - E127)

1980 - 1981  (E128 - E144)

1982 - 1983  (E145 - E162)

1984 - 1985  (E163 - E180)

1986 - 1987  (E181 - E198)

1988 - 1990   (E199 - E220)