overzicht van eerstedagenveloppen

Suriname en de Nederlandse Antillen kennen veel verschillende uitgaven van eerstedag-enveloppen (fdc's). In dit overzicht, gestart in 2007 en  inmiddels gegroeid zo'n 3700 enveloppen, wordt getracht om de vele verschijningsvormen te tonen. Hierbij is uitgegaan van de E-nummering uit de NVPH-en Zonnebloem-catalogus. Alle fdc's die eerder zijn uitgekomen dan de E1 heten "voorloper" en zijn naarmate ze ouder zijn, oplopend genummerd met de letter "V" ervoor. De sub-nummering is deels op volgorde van binnenkomst, maar waar mogelijk is er ook enig systeem in aangebracht. Zo hebben bijvoorbeeld de Palm-logo's altijd subnummer 1M en de Lion 2M. De letter M achter het nummer maakt het nummer uniek en geeft op andere plaatsen (bijv. Ebay) aan dat het nummer correspondeert met de nummering op deze site. De Surinaamse enveloppen uit de periode 1975-1980 (republiek) zijn genummerd met E0xx zoals dat ook in de Zonnebloemcatalogus gedaan wordt.
Omdat sommige uitgaven nogal op elkaar lijken, zijn afmetingen en papiersoort vermeld. Er zijn geen waardes vermeld. De NVPH- en Zonnebloem-catalogusprijzen wijken enorm af van de marktprijzen. Vooralsnog kan de vuistregel genomen worden: hoe hoger het subnummer, hoe zeldzamer het type, dus hoe meer waarde..
Ook zijn enkele zgn. Last Day Cover's opgenomen. Deze hebben de aanduiding "L" gekregen, met een "V" ervoor als het om voorlopers gaat en "Lp" erachter als het om luchtpost gaat.
Drukfouten, drukvariaties en toevalligheden hebben geen eigen typenummer, maar een a t/m z vermelding bij het type waar ze van afwijken. 

Van de kolonie Suriname (t/m 1975) worden in dit overzicht 174 voorlopers, 65 luchtpost-fdc's, 140 last day covers, 951 gewone fdc's en 244 (druk)variaties van bestaande types getoond.  Van de republiek (1975-1981) zijn het 204 gewone fdc's en 24 (druk)variaties.  In totaal zo'n 1790 enveloppen.

Van de Curaçao en de Nederlandse Antillen worden (t/m 1990) 340 voorlopers, 98 luchtpost-fdc's, 8 last day covers, 1269 gewone first day covers en 310 (druk)variaties van bestaande types getoond. Actuele wijzigingen zijn gemarkeerd in de
totaallijst. Na 1988 lijken er geen SE- en Kompas-uitgaven meer voor te komen. Tot juni 1990 zijn er nog enkele afwijkende uitgaven bekend. Na juni 1990 leek het niet nodig nog scans op te nemen.
In totaal zo'n 2030 enveloppen.

8-5-2020: Van de eerstedag-kaarten van zowel Suriname als van de Nederlandse Antillen is een eerste opzet geplaatst. Scans (en maten) van FDC-kaarten zijn welkom. Ook opmerkingen, want het is lastig om te zien welke kaarten als serie bij elkaar horen, dus wellicht zal een aanpassing van de nummering nog nodig blijken. Ook is er een overzicht van de eerstedag-folders, de infoblaadjes die in Antiliaanse FDC's van de jaren 60, 70 en 80 te vinden zijn, toegevoegd. De kaarten en folders zijn nog niet opgenomen in het Excel-overzicht.


Iedereen die fdc's bezit of kent die niet in het overzicht voorkomen, kan een scan mailen. Deze kan dan in het overzicht opgenomen worden. Iedereen die informatie over uitgevers of oplagen heeft, wordt van harte uitgenodigd deze kennis te delen. Ook dit kan in het overzicht opgenomen worden.
Verder is het mogelijk om (tegen een geringe vergoeding) scans uit het overzicht toegestuurd te krijgen, of de originele opgemaakte Worddocumenten om van daaruit de eigen verzameling te ordenen. Een mailtje sturen volstaat.
Enveloppen die met een * zijn gemarkeerd zou ik graag nog aan mijn eigen verzameling toevoegen.
 
De overzichten zijn tot stand gekomen met hulp en bijdragen van velen, maar in het bijzonder Arjan Stokkel, Ernst Roepers, Rinus Dekker († 2011), Jorhanstamps, Postzegeljan, Bert Kuipers, Ton Roseboom, Ronald van der Leeden, Jos Merks, Ruud Braams, Kees van der Aart, Theo van Zonneveld en Herjan van den Hengel. Een wezenlijke bijdrage aan de last day covers kwam van Olaf Breukhoven. Zij worden allen bijzonder bedankt voor hun bijdragen!

Een totaaloverzicht van het aantal verschillende uitgaven dat inmiddels per FDC is opgenomen, wordt in dit Excel-bestand getoond. De gemarkeerde nummers zijn de laatst toegevoegde exemplaren. De lijst kan ook dienen als mancolijst o.i.d.

Als bijlage bij de NVPH-catalogus 2020 is (eindelijk) een overzicht van alle uitgaves van de Nederlandse Antillen verschenen. Ik ben er niet bij betrokken geweest, maar fijn voor de verzamelaars dat er een tweede bron van informatie komt. De auteur heeft gekozen voor een eigen nummering, misschien dat ik t.z.t. een vertaaltabel maak.

Alec Martel, 1 april 2024

SURINAMEoverzicht van logo's

eerstedagkaarten

voorlopers

luchtpost

last day cover's

1953 - 1957 (E1 - E9)

1958 - 1961 (E10 - E17)

1962 (E18 - E24)

1963 - 1964 (E25 - E34)

1965 (E35 - E40)

1966 (E41 - E51)

1967 (E52 - E58)

1968 (E59 - E65)

1969 (E66 - E72)

1970 (E73 - E80)

1971 (E81 - E89)

1972 (E90 - E95)

1973 (E96 - E103)

1974 (E104 - E111)

1975 (E112 - E117)

1975 - 1976 (E001 - E010)

1977 - 1978 (E011 - E028)

1979 - 1981 (E029 - E052)
NEDERLANDSE
ANTILLEN


overzicht van logo's

eerstedagkaarten

eerstedagfolders tot 1970

eerstedagfolders vanaf 1970

voorlopers tot 1950

voorlopers 1950 - 1957

luchtpost

last day cover's

1957 - 1958     (E1 - E8)

1959 - 1960    (E9 - E16)

1961 - 1962   (E17 - E22)

1963  (E23 - E29)

1964 - 1965   (E30 - E39)

1966 - 1967   (E40 - E48)

1968 - 1969   (E49 - E58)

1970 - 1971   (E59 - E68)

1972 - 1973   (E69 - E82)

1974 - 1975   (E83 - E94)

1976 - 1977  (E95 - E108)

1978 - 1979  (E109 - E127)

1980 - 1981  (E128 - E144)

1982 - 1983  (E145 - E162)

1984 - 1985  (E163 - E180)

1986 - 1987  (E181 - E198)

1988 - 1990   (E199 - E220)